Hét groenste tuincentrum van Eindhoven

Waterhuishouding in de tuin

Steeds vaker is er aandacht voor de waterhuishouding in Nederlandse tuinen. Dat is niet verwonderlijk, want we hebben steeds vaker te maken met langere droge periodes, terwijl de regenbuien vaak korter, maar wel heftiger lijken te worden. Volgens het KNMI is de hoeveelheid neerslag in de afgelopen 60 jaar met maar liefst 60% toegenomen! Het water dat in korte tijd met bakken uit de hemel lijkt te vallen, trekt door droogte en een overschot aan tegels en bestrating niet goed de grond in en ook de riolen kunnen zoveel regen tegelijk niet aan. Dat terwijl we in een droge periode steeds vaker te horen dat we zuinig aan moeten doen met ons water.

Gelukkig zijn er veel oplossingen om de waterhuishouding in uw tuin weer in balans te krijgen. Tuincentrum Soontiëns geeft u graag een aantal tips en biedt daarnaast ook genoeg oplossingen in de vorm van handige tools, gereedschappen en accessoires.

Waterhuishouding in een natuurlijke tuin

Opvang van water

De opvang en opslag van regenwater kunnen we op verschillende manieren regelen. Op deze manier wordt het riool ontzien, maar kan het water later ook gebruikt worden voor beregening in drogere periodes. We lichten graag een aantal mogelijkheden uit:

 • Regenton
  De regenton kent iedereen: zo’n gezellig houten vat onder de regenpijp. Tegenwoordig zijn ze vaak van kunststof gemaakt, al kunt u de klassieke houten regenton ook nog steeds bij ons verkrijgen! Wij adviseren meestal om de regenton op de regenpijp aan te sluiten met een vulautomaat. Deze installeert u in de regenpijp. Het regenwater wordt dan naar de regenton geleid totdat die vol is. Het overige regenwater stroomt dan alsnog het riool in. Eventueel kunt u meerdere regentonnen op elkaar aansluiten zodat u meer water kunt opvangen. Of maak een overstort naar de tuin, zodat al het water ten goede komt aan de tuin en het riool niet meer onnodig wordt belast.

 • Tuinvijver of wadi
  Door een natuurlijke tuinvijver of een wadi aan te leggen, kunt u ook veel hemelwater opvangen. Een visvijver of een zwemvijver kunnen natuurlijk ook, maar daarvoor is wel wat meer onderhoud vereist. U kunt de vijver ook gebruiken als overloop voor de regenton. Zoek een geschikte plek uit voor de vijver: liefst op een lagergelegen gedeelte in de tuin, en niet in de buurt van bomen i.v.m. vallende bladeren die voor algengroei kunnen zorgen. Een gezonde vijver ligt altijd een gedeeltelijk in de zon en deels in de schaduw. Kies de juiste waterplanten die ervoor zorgen dat het water zuiver blijven. Het beste kiest u voor inheemse waterplanten. Natuurlijk kunt u bij ons altijd terecht voor advies hierover!

 • Infiltratiekratten
  U kunt ook kiezen voor ondergrondse wateropslag. Hiervoor kunt u infiltratiekratten gebruiken, die u onder de grond installeert. De opslagcapaciteit van de bodem wordt hierdoor aanzienlijk vergroot, terwijl het water in drogere periodes geleidelijk vrijkomt. De Raincycle infitratiekratten, gemaakt van gerecycled kunststof, zijn hiervoor bijzonder geschikt. Eén krat is voldoende voor ongeveer 7m2 dak- of terrasoppervlak.

 • Groen dak
  Door uw dak te vergroenen kunt u niet alleen veel regenwater opvangen; het kan ook nog eens verkoelend werken in de zomer en het is een uitstekend middel om de biodiversiteit te bevorderen. Het water kan worden geabsorbeerd door een organische substraatlaag, die het vervolgens geleidelijk afgeeft aan de beplanting op uw groendak. Bovendien kan er een drainagelaag in worden aangebracht als buffer voor overtollig water. Bent u geïnteresseerd in een groendak? Soontiëns Stadsnatuur is gespecialiseerd in de aanleg van groendaken; neem gerust contact op voor meer informatie hierover.

De regenpijp afkoppelen

Door de regenpijp helemaal af te koppelen, zorgt u ervoor dat het regenwater niet meer het riool inloopt en kunt u het eventueel gebruiken voor de beregening van uw tuin. Het is echter belangrijk om op een aantal zaken te letten, voordat u hieraan begint, anders heeft u grote kans op wateroverlast bij een (hoos)bui.

 • Het water moet weg kunnen stromen naar een lager gelegen deel van de tuin.
 • Er dient voldoende onverhard tuinoppervlak te zijn voor het regenwater uit de pijp.
 • Het bodemtype van uw tuin moet geschikt zijn. In zandgrond kan water goed wegtrekken, maar wanneer uw bodem vooral uit klei bestaat, kan dat een heel ander verhaal zijn.
 • Zorg ervoor dat u een extra overloop heeft, voor het geval er een echte hoosbui komt.

Tegels eruit, groen erin

Voor een goede waterhuishouding in de tuin is het belangrijk dat er niet teveel verharding in ligt. U kunt bijvoorbeeld een natuurtuin aanleggen, maar u kunt het ook stap voor stap aanpakken. In elke tuin zou minimaal 60% van het oppervlak groen moeten zijn, of een vorm van halfverharding hebben zodat regenwater ook bij hevigere buien goed de grond in kan trekken. Houdt een oppervlak van maximaal 40% aan voor echte verharding in de vorm van tegels of andere bestrating. In een tuin vol met tegels kan het regenwater niet goed wegtrekken; bovendien zorgt de verharding voor extra hitte in de zomer. Wip die tegels er dus zoveel mogelijk uit! Vervang ze door meer groen in de vorm van struiken, bomen, gras of een mooie inheemse bodembedekker. Een tuinpad is uiteraard noodzakelijk. U kunt er dan voor kiezen om de tegels te vervangen door halfverharding zoals grind, split, boomschors of houtsnippers.

Beregening

Ondanks alle maatregelen die u kunt nemen om droogte of wateroverlast in uw tuin te beperken, zal er toch af en toe beregend moeten worden. Daarvoor bestaan allerlei waterbesparende systemen en hulpmiddelen die u uiteraard ook bij Tuincentrum Soontiëns kunt vinden. U kunt bij ons terecht voor o.a. druppelaars, sproeiers, leidingen, verdeelbuizen en sprinklers voor grote en kleine oppervlakken. Daarnaast hebben we verschillende startsets in huis voor het aanleggen van een beregeningssysteem in bloembedden en moestuinen, rijplanten of bloempotten en plantenbakken.

Er bestaan dus allerlei beregeningssystemen die waterbesparend zijn, maar u kunt meer doen om uw tuin zo efficiënt mogelijk te beregenen. Zorg er bijvoorbeeld voor dat uw planten alleen in de vroege ochtenduren of later op de avond bewaterd worden. Dat zijn de koelere uren van de dag en zo voorkomt u dat veel water in de hitte verdampt.

Natuurlijke vijver in een natuurtuin