Knautia arvensis

Op voorraad

€ 2,95

De bloemen bevatten veel nectar waar zowel dagvlinders (hier de distelvlinder) als honingbijen en hommels op af komen. Er is zelfs een solitaire bij, de knautiabij (Andrena hattorfiana) die speciaal afhankelijk is van deze plant. Deze bij staat inmiddels op de Rode lijst van Bijen. Ook de knautiawespbij, wordt op deze plant gezien. Deze wespbij (Nomada armata) parasiteert op de knautiabij.


Op vochtige, kalkhoudende grond groeit deze inheemse plant het beste en hij komt tot zijn recht in de hoge border of wilde bloemenweide.